Thứ Năm, ngày 07 tháng 1 năm 2016

Lương của đầu bếp

Khi ngành du lch ngày càng vng mnh thì các ngành khác cũng phát trin theo , trong đó có m thc- nhà hàng . Ngành m thc-nhà hàng ra đi t lâu và có s tăng trưởng mnh trong các ngành.  Kinh tế phát trin mc sng ca người dân được nâng cao cùng s đi lên ca ngành du lch nên hin nay ngành m thc đang đnh cao.  
 Ngun cung ca các ngành như kinh tế , ngân hàng , .. đang gp phi tình trng tha nhưng ngun cung ca ngh  đu bếp đang trong tình trng thiếu nghiêm trng và đc bit là đu bếp có tay ngh cao . Chính vì s thiếu ht đó nhiu trường  đào to đu bếp đã m ra đ đáp ng nhu cu th trường , Ngh đu bếp đã được nâng cp hơn cũng được dy bài bn hơn, vi giáo trình tiên tiến cũng như môi trường thc hành  phong phú. Nhng hc viên hc đu bếp khi va ra trường thường kiếm được vic làm vi mc lương n đnh có khi là khá cao . Mc lương trung bình ca mt đu bếp M là 200-300 đô la /tháng thm chí vi bếp trưởng có th lương đến 1000 đô la /tháng. Còn Vit Nam mc lương ca mt đu bếp t 10 triu 20 triu. Bên cnh đó chưa tính tin thưởng , ph cp tng tt c li thì lương ca đu bếp khá cao đó là mt con s đáng mơ ước ca nhiu ngh hin nay.
Ngh đu bếp đang hot vì nhà hàng có thu được li nhun cao hay không cũng là do người đu bếp ca nhà hàng đó. H phi tht gii bên cnh nu ăn ngon còn phi biết đa dng thc đơn và thu hút làm hài lòng khách hàng. Vì vy các ch nhà hng luôn săn đón nhng đu bếp có tay ngh cao h thm chí có th tr mt khong lương cc ln đ thu hút nhân tài v vi mình.
Tuy nhiên ngh nào cũng có mt thun li và khó khăn ca nó ngh đu bếp yêu cu bn phi tht kiên trì nó đòi hi s cn trng và đam mê nhưng nếu bn mun tr thành mt người đu bếp thc th bn c gng  vượt qua mi th thách đ đến thành công.
Tham kho ti : vaac.edu.vn


Thứ Ba, ngày 05 tháng 1 năm 2016

Đam mê cà phê

Bn mun m mt quán cà phê.Bn nghĩ ch cn có tin là có th thuê nhân viên pha chế nên bn không cn biết gì v nó c, đó là mt quan nim sai lm. Bn mun kinh doanh mt th nào đó hãy là người thc s biết v nó ch không phi là người mù tt. Khi bn đu tư, trước tiên bn phi hiu rõ, đ tâm huyết đ tìm kiếm thông tin, luyn tp thì mi tht s thành công.
Hin nay quán cà phê ngày càng đông trên khp c nước. Bt kì con đường nào cũng có t 1 ,2 quán cà phê vy liu khi bn mun m quán cà phê vy nên có th quán ca bn s tr nên dư tha. Trước tình trng đó bn phi làm mi m to nên s đa dng và phong phú cho quán cà phê trong tương lai thì bn s yên tâm hơn . Cht lượng ca tách cà phê ph thuc vào nhiu yếu t nhiđ ca nước sôi, phin cà phê , và đ mn ca cà phê , cách pha chế cà phê.
Đ có mt ly cà phê ngon đu tiên nguyên liu cà phê phđm bo cht lượng 100% không pha tp cht(bt  bp, đu nành). Chn la phin đm bo tiêu chun phin cm chc chn, np phin và gt nén cà phê phi cng, phin làm bng inox thì càng tt.
Trước khi chun  b pha chế ta nên tráng phin cà phê qua nước sôđ gim lượng nhit mà phin hp th đ khi pha cà phê s nhđược lượng nhiđđ hơn cà phê s ngon và thơm hơn .Sau đó dùng gép va phi không quá nh cũng không quá cng ,nếu quá cht cà phê s khó chy xung còn nếu quá lng cà phê s nht không có mùi v .
Chế nước sôi vào nđy ca phin sau đó đđáy phin lên trên, cho đến khi nào nước dưới nđược cà phê hút hết. Quá trình này gi là  cà phê”.
Sau đó chế khong 20% nước lên trên cà phê, ch khong 15 - 30 giây, cho cà phê ngm ri tiếp tc vi 80% còn li. Ch cà phê r xung đến khi hết nước.
Bn có th thêđường hay sđá tùy thích. Đây ch là nhng bước pha cà phê cơ bĐ tìm hiu thêm v pha chế cà phê đ đ kiến thc bn có th tham gia hc t các trường dy pha chế  thành ph h chí minh hoc các trường  dạy nấăn h cũng đào to dy pha chế bn có th tham kho trên mng hoc ti trc tiếp tn trường đ được tư vn .Chúc bn thành công.
Tham kho ti: vaac.edu.vn