Thứ Năm, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Trưởng Phòng Giáo dục “phối hợp” với Hiệu trưởng trù dập người tố cáo?

(GDVN) - Từ năm 2013, nhiều giáo viên Trường MN Sao Mai đã có đơn tố cáo bà Ngụy Thị Mến (Hiệu trưởng) nhiều vi phạm về quản lý tài chính, có dấu hiệu trục lợi cá nhân.

Sai phạm "chồng" sai phạm

Ngày 15/4/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 956/KL-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ký liên quan đến những sai phạm của bà Ngụy Thị Mến, Hiệu trưởng Trường hoc nau an Mầm non Sao Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Theo kết luận, việc Trường MN Sao Mai sử dụng “Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới” đã sử dụng từ tháng 5/2006 là vi phạm Điều 26, Luật Kế toán năm 2003.
Một số chứng từ thanh toán chưa đúng quy định pháp luật; một số khoản chi không có trong quy chế chi tiêu nội bộ, không đúng chế độ.
Nội dung tố cáo Hiệu trưởng trục lợi cá nhân vì 15 tháng liên tục không lên lớp vẫn nhận tiền thâm niên và 35% tiền ưu đãi là tố cáo đúng một phần.Bên cạnh đó, việc trường sử dụng “Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới” để theo dõi và công khai tài chính và việc thông báo công khai gồm cả một số khoản chi chưa được quyết toán và số liệu công khai không đúng với số liệu chi được quyết toán qua Kho bạc là việc làm tùy tiện, không đúng quy định. Trách nhiệm trước hết thuộc Hiệu trưởng.
Cụ thể, việc tham gia các hoạt động day nau an giáo dục của Hiệu trưởng chưa đảm bảo định mức số giờ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
Cụ thể, về công tác thi đua khen thưởng: Ngày 26/5/2014, Nhà trường tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm xếp loại các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014. Kết quả kiểm phiếu lần 1 có 29 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.Về nội dung tố cáo bà Ngụy Thị Mến vi phạm quy chế dân chủ trong chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của nhà trường, kết luận thanh tra khẳng định, nội dung tố cáo là đúng.
Theo kết quả,  Nhà trường đã lập danh sách báo cáo Ban thi đua của Phòng Giáo dục. Sau khi xem xét, Phòng Giáo dục đã yêu cầu Trường làm lại danh sách theo hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học.
Ngày 27/5/2014, Hiệu trưởng trường không tổ chức bình xét mà lại có công văn đề nghị các danh hiệu thi đua cuối năm 2013 – 2014 gửi ban thi đua Phòng Giáo dục, trong đó danh hiệu Lao động tiên tiến là 21 giáo viên và được xếp lại theo thứ tự tín nhiệm từ cao đến thấp (giảm 8 lao động học nấu ăn tiên tiến so với kết quả xếp loại lần 1, trong đó có 7 giáo viên ký đơn tố cáo).
Mặc dù, Hiệu trưởng không đạt tỷ lệ tín nhiệm nhưng vẫn có tên trong danh sách này. Việc đưa 8 giáo viên ra ngoài danh sách không có sự bàn bạc thống nhất trong Ban giám hiệu Nhà trường.
Sau đó, ngày 28/5/2014, Hiệu trưởng mới triệu tập họp để bình xét thống nhất lại các danh hiệu thi đua.
Cuộc họp này không bỏ phiếu mà chỉ ghi biên bản theo ngày tháng của biên bản kiểm phiếu lần 1, coi đây là kết quả bỏ phiếu lần 2.
Danh sách này cũng chỉ có 21 giáo viên đạt lao động tiên tiến theo đúng danh sách đã gửi lên Phòng Giáo dục.
Như vậy, việc bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2013 – 2014 của Trường Mầm non Sao Mai không đúng các hướng dẫn của cấp trên, không công khai, dân dạy nấu ăn chủ, mang tính chủ quan, áp đặt của Hiệu trưởng.
Liên quan đến nội dung tố cáo Hiệu trưởng phối hợp với Trưởng Phòng Giáo dục TP. Bắc Giang trù dập người tố cáo bằng cách cho luân chuyển 3 giáo viên đi trường khác.
Theo kết luận thanh tra, việc Phòng Giáo dục gặp gỡ, trao đổi với 3 giáo viên về việc luân chuyển tới trường khác là có thật. Việc đặt vấn đề luân chuyển với một số giáo viên trong khi không có kế hoạch dẫn tới nghi ngờ việc giáo viên tố cáo bị trù dập, Phòng Giáo dục phải nghiêm túc rút kinh nghiệm…
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND TP. Bắc Giang có hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường MN Sao Mai trong việc để ra những sai phạm và bố trí công tác phù hợp để ổn định nội bộ trường.
Đồng thời xem xét lại việc xét thi đua năm học 2013 – 2014 của trường, việc bổ nhiệm, điều chuyển...
Vụ án "điểm", sẽ xử lý nghiêm
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 22/4/2015, UBND TP. Bắc Giang đã có công văn chỉ đạo các Phòng ban bếp trưởng  thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày 13/5/2015, Phòng Nội vụ có báo cáo việc thực hiện kết luận. Theo đó, ngày 27/4/2015, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Phòng Giáo dục tổ chức kiểm điểm đối với bà Ngụy Thị Mến tại cơ sở và tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố lập hội đồng kỷ luật bà Mến theo quy định.
Ngày 11/5, hội đồng kỷ luật cán bộ UBND Thành phố đã tổ chức họp và đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với bà mến với hình thức khiển trách và ngày 13/5, Chủ tịch UBND Thành phố có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Mến…
Tại kết luận của UBND tỉnh không nêu rõ sai phạm trong thu chi khi trường thành lập hai sổ "quỹ đen" dẫn tới việc sai phạm này không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc kết luận, xử lý những sai phạm tại Trường MN Sao Mai không được sự đồng ý của nhiều giáo viên trong Nhà trường.  Về việc bình xét các danh hiệu thi đua, sau khi rà soát lại đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục và kiểm tra phiếu bep truong đánh giá viên chức năm học 2013 – 2014 của Nhà trường thì việc hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục Thành phố đề nghị Chủ tịch UBND TP công nhận 20 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến là đúng quy định, số còn lại do không đủ điều kiện bình xét hoặc được bình xét nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
Ngoài ra còn một số nội dung mà đoàn thanh tra không làm rõ là như: việc giả mạo chữ ký của giáo viên vào sổ dự giờ để hưởng 35% phụ cấp đứng lớp, trù dập 8 giáo viên đã ký đơn, lập danh sách giả mạo để báo cáo Phòng Giáo dục…
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vi Văn Lâm, Trưởng Phòng Nội vụ TP. Bắc Giang cho biết: “Vụ việc được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo là vụ điểm và phải xử lý nghiêm. Quan điểm của thành phố là không bao che với bất cứ sai phạm nào tại Trường mầm non Sao Mai. UBND Thành phố sẽ hoàn tất việc xử lý những sai phạm và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/5/2015”.
(theo Hải Ninh- báo điện tử giáo dục)

Những con số giật mình về trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

(GDVN) - Nghệ An rà soát 241 trường Mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chỉ có 63 trường còn đạt được cả 5 tiêu chuẩn.

Các trường còn lại không đạt từ 1 đến 3 tiêu chuẩn phải nhanh chóng bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và tăng cường cơ sở vật chất cho các Nhà trường mới có thể sớm khắc phục tình trạng này. 


Từ năm học 2002-2003 đến hết năm học 2013-2014, Nghệ An có 249 trường Mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 12 trường nhận đạt chuẩn mức độ 2.

Xác định việc xây dựng trường chuẩn là nhiệm vụ trọng tâm và thực tế đang còn nhiều bất cập, bước vào năm học 2014-2015, Sở GD&ĐT Nghệ An đã đề ra nhiệm vụ:

Các Phòng GD&ĐT tập trung chỉ bep truong đạo, hướng dẫn các trường mầm non đầu tư các điều kiện bảo đảm đúng theo các tiêu chuẩn quy định; tổ chức rà soát, kiểm tra các trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn cách đây 5 năm trở lên, đối chiếu các tiêu chuẩn để bổ sung hoàn thiện, bảo đảm tiếp tục đạt chuẩn đúng thời hạn,…”.
Nhưng có đến 123 (51,04%) trường không đạt tiêu chuẩn 2 về đội ngũ giáo viên, nhân viên và 151 (62,66%) trường không đạt tiêu chuẩn 4 về quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị. Thực hiện nhiệm vụ nói trên, ngay từ đầu năm học 2014-2015, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT rà soát lại các trường mầm non đã từng được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

Việc rà soát được thực hiện xong ở 241 trường (trừ 7 trường ở 3 huyện vùng cao Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và 1 trường ở huyện Đô Lương).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT,  một trường Mầm non muốn được công nhận đạt chuẩn quốc gia phải đạt được 5 tiêu chuẩn:

- Tổ chức quản lý nhà trường (tiêu chuẩn 1).

- Đội ngũ giáo viên và nhân viên (tiêu chuẩn 2).

- Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ (tiêu chuẩn 3).

- Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị (tiêu chuẩn 4).

- Xã hội hoá giáo dục (tiêu chuẩn 5) với tổng số 24 tiêu chí.

Tổng hợp kết quả rà soát (tại thời điểm nói trên) đã cho những con số giật mình.

Trong số 241 trường được rà soát, chỉ có 63 trường (26,14%) còn đạt cả 5 tiêu chuẩn, nhưng có đến 80 trường không đạt 1 tiêu chuẩn, 96 trường không đạt 2 tiêu chuẩn và 2 trường không đạt 3 tiêu chuẩn.

Cả 241 (100%) trường đều đạt tiêu chuẩn 1 về tổ chức quản lý nhà trường; 240 (99,59%) trường đạt tiêu chuẩn 3 về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 238 (98,76%) trường đạt tiêu chuẩn 5  hoc pha che về xã hội hoá giáo dục.

Được biết, tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 4 lại là hai tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng, bởi đây là hai điều kiện tiên quyết đối với việc bảo đảm, nâng cao chất lượng giáo dục của một nhà trường.
Kém nhất là ba huyện: Quỳ Hợp, Diễn Châu và Yên Thành – tất cả đều không có một trường nào hiện còn đạt cả 5 tiêu chuẩn. Tỷ lệ các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia hiện còn đạt được cả 5 tiêu chuẩn của các địa phương cụ thể như sau:

Cửa Lò 8/8 (100%); Quỳ Châu 5/7 (71,43%); Nam Đàn 7/11 (63,63%); Anh Sơn 8/13 (61,54%); Thái Hoà 3/6 (50%); Đô Lương 7/14 (50%); Con Cuông 4/9 (44,44%); Tân Kỳ 3/7 (42,86%); Nghi Lộc 6/16 (37,5%); Nghĩa Đàn 3/10 (30%); Hoàng Mai 1/4 (25%); Hưng Nguyên 2/10 (20%); Quỳnh Lưu 2/15 (13,33%); Vinh 2/24 (8,33%); Thanh Chương 1/19 (5,26%); Qùy Hợp 0/11 (0%); Diễn Châu và Yên Thành cùng 0/28 (0%); trường trực dau bep  thuộc Sở 1/1 (100%).

Theo kết quả rà soát, chất lượng tốt nhất phải nói là thị xã Cửa Lò rồi đến huyện vùng cao Quỳ Châu.

Quỳ Châu có 7/12 (58,33%) trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, hiện còn tới 5/7 (71,43%) trường đạt cả 5 tiêu chuẩn; chỉ có hai trường, mỗi trường không đạt một tiêu chuẩn (một trường không đạt tiêu chuẩn 2, một trường không đạt tiêu chuẩn 4).
Ngay trong số 5 trường đã được công nhận đạt chuẩn mức 2 thì Mầm non Hưng Dũng 2 và Mầm non Quang Trung 1 hiện không đạt 1 tiêu chuẩn; Mầm non Sao Mai hiện không đạt 2 tiêu chuẩn.Thành phố Vinh, một địa phương có rất nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng kết quả rà soát lại gần đội sổ.

Thành phố này có 24/49 (48,98%) trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có tới 5 trường được công nhận đạt chuẩn ở mức 2, nhưng chỉ còn 2 trường (Mầm non Vinh Tân và Mầm non Hưng Đông)  hiện đang đạt cả 5 tiêu chuẩn, song có tới 12 trường không đạt 1 tiêu chuẩn; 10 trường không đạt 2 tiêu chuẩn (17 trường không đạt tiêu chuẩn 2; 15 trường không đạt tiêu chuẩn 4). 
Được biết, ngay sau khi kết thúc rà soát, nhiều phòng GD&ĐT như Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương đã tích cực chỉ đạo, về tận cơ sở làm việc với UBND các xã để cùng bàn cách tháo gỡ khó khăn, tìm nguồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường mầm non đã đạt chuẩn nhưng còn nợ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất.

Quỳnh Lưu thì tìm kiếm dự án, huy động sự đóng góp của nhân dân; Yên Thành thì sử dụng nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới; Thanh Chương thì vận động sự đóng góp của những người con quê hương đang thành đạt ở nơi xa;….

Bằng cách ấy, trong thời gian vừa rồi, nhiều cơ sở đã và đang tiến hành xây dựng thêm phòng học như các trường mầm non: Quỳnh Đôi; Quỳnh Lương; Quỳnh Diễn; Quỳnh Hậu; Hoa Thành; Phúc Thành; Thọ Thành; Vĩnh Thành; Thanh Lương; Thanh Chi;…  
Đối với đội ngũ giáo viên và nhân viên, UBND tỉnh cũng đã quyết định cho phép tuyển dụng hợp đồng thêm 1.601 giáo viên.

Tuy vậy, việc khắc phục tình trạng nợ chuẩn của các trường mầm non đã đạt chuẩn vẫn đang còn nhiều học pha chế khó khăn. Trước thực trạng này, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc, Người phát ngôn của Sở GD&ĐT Nghệ An. 

Theo ông Thái Huy Vinh, hiện còn một số trường mầm non tuy đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhưng hiện tại lại chưa đạt một số tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT, mà chủ yếu là tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Chẳng hạn như phòng học chưa đủ diện tích tối thiểu; công trình vệ sinh còn xa lớp học; giáo viên chưa đủ về số lượng và nhiều giáo viên hợp đồng chưa được hưởng đúng theo chế độ chính sách đã quy định; nhân viên y tế cũng còn thiếu;…

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng nêu trên, ông Thái Huy Vinh cho biết, trong năm học 2015-2016 này, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 4 giải pháp lớn:

Thứ nhất, ngay từ đầu năm học, phải tuyển đủ giáo viên theo định biên đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng chế độ chính sách cho các cô giáo.

Thứ hai, ưu tiên bố trí giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng cho các trường đã được công nhận đạt chuẩn và những trường đang có kế hoạch xây dựng để đạt chuẩn.

Thứ ba, ưu tiên các nguồn lực (từ các chương trình mục tiêu, dự án; từ xã hội hoá giáo dục,…) để đầu tư nâng cấp cơ sở vật day pha che chất cho các trường mà qua rà soát nhưng chưa đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất. 

Thứ tư, sang học kỳ II, Sở tập trung kiểm tra những trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cách đây từ 5 năm trở lên.
Trên cơ sở đó sẽ đề nghị UBND tỉnh công nhận lại cho những trường đạt cả 5 tiêu chuẩn, đồng thời đưa ra khỏi danh sách trường đạt chuẩn quốc gia đối với những trường nào vẫn còn chưa đạt cả 5 tiêu chuẩn.

Kế hoạch, quyết tâm của Sở thì như vậy, nhưng việc thực thi để trở thành hiện thực thật không dễ. Đối với giáo viên, tuyển thêm kịp thời sẽ đủ về số lượng, nhưng chất lượng liệu có bảo đảm, nhân viên thiếu nhưng vẫn chưa có chỉ tiêu tuyển dụng.

Về cơ sở vật chất, dù rất cố gắng xoay xở nhưng một số trường vẫn chưa tìm ra nguồn vốn để đầu tư (như các trường mầm non: Quỳnh Tam; Quỳnh Thuận; Quỳnh Bá; Tân Thành; Quang Thành; …).

Bà Vũ Thị Hiền, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu; ông Trần Văn Thành, Trưởng phòng GD&ĐT Yên Thành, ông dạy pha chế Đặng Văn Hoá, Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Chương đều cho rằng: 

Các huyện, các trường đã, đang và sẽ cố gắng đến mức tối đa, song để tất cả các trường mầm non từng được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn đang nợ chuẩn, trả hết nợ vào học kỳ 2 của năm học 2015-2016 là điều hết sức khó khăn, là điều gần như không thể.  
(theo Phạm Huy Đức- Báo điện tử Giáo dục)

Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Chất lượng giáo dục Đại học và vẫn chuyện cử nhân ngồi chơi xơi nước

(GDVN) - Rõ ràng việc đào tạo không đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhà tuyển dụng luôn yêu cầu Nếu thâm nhập vào các ký túc xá, hay khu trọ sinh viên thì sẽ thấy được sự lười của sinh viên đến mức nào, học xong 4 năm Đại học với mấy chục môn nhưng rất nhiều bạn chỉ có vài cuốn vở. 

Cử nhân kế toán không thể làm được báo cáo tài chính, kỹ sư xây dựng không đọc được bản vẽ thiết kế là chuyện không quá lạ, tôi đã từng chứng kiến trường hợp một kỹ sư xây dựng bị thợ xây hoc nau an vác xẻng đuổi đánh…vì đọc bản vẽ không đúng dẫn đến phải đập bỏ hạng mục đã xây dựng…rõ ràng tình trạng đáng báo động.

Con số thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp dễ dàng đánh lừa chúng ta về một nền kinh tế khan hiếm việc làm, tuy nhiên thực tế không hẳn như vậy, các công ty, khu công nghiệp vẫn đăng tuyển dụng nhan nhản trên mạng, có công ty tuyển cả tháng nhưng không ra người vì không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Rõ ràng việc đào tạo không đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhà tuyển dụng luôn yêu cầu kinh nghiệm trong khi các tân cử nhân còn quá “tân” về khoản này.

Bao nhiêu năm đổi mới giáo dục vẫn mãi loay hoay trong “vũng”, thiết nghĩ, sự yếu kém về quản lý và hoạch định là nguyên nhân không nhỏ.

Thứ nữa lịch sử giáo dục nước ta ảnh hưởng nặng nề bởi Nho giáo, tư tưởng khoa bảng, học để làm quan đã và đang đầu độc nhiều thế hệ, tầng lớp “hay chữ” mới được coi là “quân tử” nghiễm nhiên mặc định mình phải cao, phải sang không cần động đến học nấu ăn chân tay, quan niệm này đã quá lỗi thời.

Học theo kiểu thầy đọc, trò chép, nặng tính “tầm chương trích cú”, “ôn cố tri tân” kìm hãm con người không được sáng tạo, không được nói và làm trái với cố nhân, trái lễ nghĩa, điều này đi ngược hoàn toàn với khoa học.

Tư tưởng Nho giáo lấy người thầy làm trung tâm trong giảng dạy, lời thầy là “khuôn vàng thước ngọc”, ngược lại với triết lý giáo dục hiện đại lấy người học làm trung tâm.

Việc đổi mới các chương trình học phổ thông được ráo riết thực hiện trong khi đó giáo dục Đại học chưa thấy các nhà quản lý đả động đến, ít nhất là về nội dung chương trình giảng dạy.

Hiện nay, giáo trình giảng dạy Đại học day nau an phải nói là mỗi nơi một kiểu, có hàng trăm hàng ngàn bản, thậm chí cơ sở photocoppy cũng có thể “xuất bản” được giáo trình! 

Rất nhiều ngành,   nghề hiện nay đang dùng giáo trình giảng dạy của Liên Xô cũ và các nước Đông Âu, rõ ràng quá tụt hậu.

Dù bất cứ thời đại nào giáo dục luôn đóng vai trò then chốt, cứ đặt ra vô vàn các mục tiêu nhưng giáo dục Đại học ì ạch thì hàng trăm năm vẫn chưa thể thực hiện xong các mục tiêu ấy.
kinh nghiệm trong khi các tân cử nhân còn quá “tân” về khoản này.
LTS: Thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng và không kém phần bức bách. Tuy nhiên, những biện pháp đưa ra chưa thực sự triệt để.

Vấn đề nóng bỏng này được tác giả Trương Khắc Trà chỉ ra nguyên nhân cụ thể.

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả bài viết này. 


Một dân tộc có 4.000 năm lịch sử, đồng nghĩa với  dạy nấu ăn  chừng ấy thời gian học tập và sáng tạo, là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có trường Đại học (Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070), hầu hết các trường đại học danh tiếng trên thế giới đều có người Việt giảng dạy. 

Cao hơn và xa hơn, chúng ta có cả danh nhân văn hóa thế giới. Nhưng nghịch lý thay, chưa có trường Đại học nào ở Việt Nam được xếp hạng khu vực cũng như thế giới.

Nguy hơn tấm bằng Đại học mà cả tôi và hàng vạn cử nhân hiện có (được đào tạo trong nước) vẫn chưa được một quốc gia nào công nhận, phải chăng chất lượng giáo dục Đại học của ta có vấn đề?

Câu trả lời không quá khó khi nhìn vào số liệu thống kê Qúy 1 năm 2015 có tới 178.000 thạc sỹ và cử nhân thất nghiệp, rõ ràng hệ thống đào tạo đại học đang gặp phải một trở ngại mang tính chiến lược. 
Thông thường ở các nước phát triển hệ thống đào tạo đại học của họ “tương thích” rất mạnh với nhu bếp trưởng cầu xã hội, nhìn vào hệ thống đào tạo đại học đó có thể thấy thứ bậc của quốc gia đó đang ở đâu.

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất của giáo dục Đại học là khả năng nghiên cứu, ở ta, hiện nay có hơn 200 trường Đại học từ trung ương tới địa phương, đào tạo cả ngàn ngành nghề từ công nghiệp, nông nghiệp, kỹ thuật, tài chính, tới xã hội nhân văn… nhưng vẫn đang rất thiếu chuyên gia về…tất cả các lĩnh vực!

Làm dự án, quy hoạch đô thị, động đến đâu cũng phải thuê chuyên gia nước ngoài trong khi đó có đến 24.000 Tiến sĩ đang ngồi chơi xơi nước.

Phải nói là ngồi chơi xơi nước vì có đến chừng ấy nhà khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực, nhưng điển hình năm 2011 không có bằng sáng chế nào được đăng ký ở Mỹ trong khi đó đất nước nhỏ bé Singapore chỉ gần 5 triệu dân với số trường Đại học ít hơn ta rất nhiều nhưng có đến 647 bằng sáng chế. Con số đó đã nói lên tất cả chất lượng giáo dục đại học ở ta như thế nào.

Bằng chứng sống thứ hai đó chính là người học, sinh viên Việt Nam luôn thua kém các nước khác về kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, tân cử nhân, kể cả tân thạc sỹ ra trường không nắm vững kiến thức bep truong chuyên môn, thậm chí không nhớ nổi một khái niệm chuyên ngành, người viết bài này dám chắc rằng rất nhiều bạn ra trường nhưng không thể nhớ được mình đã học bao nhiêu môn về chuyên ngành! 

Học Đại học là môi trường khoa học, nghiên cứu và tự học nhưng không nơi đâu tư tưởng “xả hơi” khi học Đại học lại nhiều như ở sinh viên Việt. 
(theo Trương Khắc Trà- Báo Điện tử Giáo dục)

Khai mạc Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Dân chủ- Trí tuệ-Kỷ cương-Đoàn kết-Đổi mới”.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an;  Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương cong ty bao ve o hoc mon (CATW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Đại hội.
Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, thay mặt Đảng uỷ Tổng cục và Đoàn Chủ tịch Đại hội, Trung dịch vụ bảo vệ ở quận 2 tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2010-2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ:
Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thông tri số 01 ngày 25/9/2014 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND. Được sự đồng ý của Đảng uỷ CATW, hôm nay Đảng uỷ Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thay mặt cong ty bao ve o nha be  Đảng uỷ Tổng cục và Đoàn Chủ tịch Đại hội, Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2010-2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu khai mạc tại Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, Trung tướng Trần Bá Thiều chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Văn phòng Đảng uỷ Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ CATW; đại diện Đảng uỷ, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục; nguyên dịch vụ bảo vệ ở quận 3 Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2010–2015 và 250 đại biểu, đại diện cho gần 2 vạn đảng viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND đã về dự Đại hội. Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh: Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng bộ và Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND...
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn lực lượng CAND vừa tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 70 năm truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày Hội cong ty bao ve o nha be  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; việc tổ chức qui mô, hoành tráng các hoạt động có ý nghĩa đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trong quần chúng nhân dân về hình tượng của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tạo khí thế mới về tinh thần và ý chí quyết tâm của lực lượng CAND nói chung và của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Tổng cục Chính trị CAND nói riêng; đồng thời củng cố vững chắc cả về chí và lực để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tự tin vững bước tiến vào thời kỳ mới.
Với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị trong CAND; góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong thời kỳ mới.Với tinh thần Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả,  Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiệm vụ:
Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ VIII, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2010 – 2015; đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu Đảng ủy CATW, Bộ Công an đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực cong ty bao ve o can gio lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI. Nghiên cứu đề xuất sớm có cơ chế Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND. Xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ.
Hai là, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của của Đảng uỷ Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Tập trung thảo luận những vấn đề lớn theo gợi ý của Trung ương, của Đảng uỷ Công an Trung ương đối với từng văn kiện và những vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.
Ba là, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ CATW.
Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh: Kết quả và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI; dịch vụ bảo vệ ở quận 1   góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu Đại hội đề ra, đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

(theo Anh Hiếu - Vũ Linh - Trần Ngọc- Báo CAND)

Thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, đảm bảo tốt an ninh, trật tự

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp giao ban trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương đánh giá tình hình công tác đảm bảo ANTT quý III; triển khai các mặt công tác Công an từ nay đến cuối năm 2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng cong ty bao ve o hoc mon Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các đơn vị, địa phương…
Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III năm 2015, nêu rõ: Quý III năm 2015, lãnh đạo Bộ Công an đã tăng cường chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác công an tại Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung giải quyết các vấn đề chiến lược, các vấn đề nổi lên về ANTT. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện có kết quả các kế hoạch công tác Công an, góp phần giữ vững dịch vụ bảo vệ ở quận 1 ổn định chính trị, đảm bảo ANTT, đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam; các hoat động thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; triển khai thực hiện dịch vụ bảo vệ ở quận 2 có hiệu quả kế hoạch của Bộ về đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9… được dư luận trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
Trong quý III, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung quán triệt, triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm cong ty bao ve o binh chanh trọng xảy ra nhanh chóng được làm rõ, bắt giữ thủ phạm, được dư luận đồng tình ủng hộ.
Các lực lượng đã điều tra, khám phá 11.277 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 21.382 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,65%; triệt phá 661 băng nhóm tội phạm; bắt, xử lý 2.209 vụ, 8.881 đối tượng cờ bạc; bắt, vận động đầu thú 2.466 đối tượng truy nã. So với cùng kỳ năm 2014, phạm pháp hình sự giảm 5,58%...
Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng; 95 tập thể thuộc Công an các đơn vị, địa phương  cong ty bao ve o nha be lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất…
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao thành tích xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương trong Quý III năm 2015. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát chương trình công tác đề ra, triển khai quyết liệt các dịch vụ bảo vệ ở quận 3 kế hoạch, biện pháp công tác và tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm. Tiếp tục tập trung công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; trọng tâm trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an toàn Hội nghị Trung ương 12, khóa XI; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.... Tăng cường công tác nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ.      
Tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án hình cong ty bao ve o can gio sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy lớn, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chế độ, quy trình công tác. Tăng cường công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu... thực hiện thắng lợi nhiệm vụ,cong ty bao ve o nha be  mục tiêu, yêu cầu đặt ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
(theo Hiếu Quỳnh- Báo CAND)

Thứ Ba, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh

Mộc Châu là huyện biên giới với gần 38km đường biên tiếp giáp với Lào. Huyện có 13 xã và hai thị trấn (thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu), trong đó có 3 xã biên giới, có tuyến QL6 dài hơn 32km chạy qua, tuyến QL43 dài hơn 80km, các tuyến tỉnh lộ 102, 104 và hàng trăm kilômét đường liên xã nội huyện, địa hình giao thông phức tạp, nguy hiểm như đường nhiều đèo dốc, xuống cấp, trời sương mù, tầm nhìn hạn chế, nhiều điểm đen gây mất trật tự an toàn giao thông…

  Mộc Châu vừa được quy hoạch là huyện dịch vụ bảo vệ ở quận 4 du lịch quốc gia, hằng năm diễn ra nhiều sự kiện như lễ hội văn hóa dân tộc Mông vào dịp Quốc khánh, lễ hội hái quả, các buổi mít tinh, kỷ niệm các hội nghị cấp tỉnh, các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại huyện Mộc Châu… trong khi đó ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân, khách du lịch còn nhiều hạn chế, đặc biệt là học sinh các trường trên địa bàn… 

  Việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh là vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhất là mỗi khi năm học mới bắt đầu. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc dịch vụ bảo vệ ở quận 5 Châu đã có nhiều sáng kiến góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.
  Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, đã đem đến nhiều điều bổ ích. Từ đó, các em học sinh hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, không đi dàn hàng dịch vụ bảo vệ ở quận 6  ngang trên đường; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng…
  Em  Vũ Thị Nhung, học sinh lớp 11 A1, Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Đây là một việc làm giúp cho học sinh chúng em có cơ hội vừa được học tập về kiến thức, vừa có cơ hội học tập về mặt xã hội, mà điều này rất cần thiết. Chúng em được tìm hiểu về tính an toàn khi đội mũ bảo hiểm, cách thức đội mũ bảo hiểm đúng cách để bảo vệ an toàn bản thân mình và mọi người khi tham gia giao thông”.
  Ngoài công tác tuyên truyền trực quan sinh động, “Hưởng ứng thập kỷ hành động vì dịch vụ bảo vệ ở quận 7 an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”, năm 2015, Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũng đã triển khai mô hình liên kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa lực lượng Công an với các trường và mang lại kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, thông qua các chương trình phúc lợi xã hội, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 200 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, các em học sinh là người dịch vụ bảo vệ ở quận 8 dân tộc thiểu số…
  Tăng cường lực lượng kiểm tra khu vực xung quanh các trường trên địa bàn, kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông của các em học sinh. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết về việc đảm bảo đúng quy định về an toàn giao thông khi giao xe cho con em mình, đặc biệt là vấn đề chấp hành về đội mũ bảo hiểm và các quy định khác khi tham gia trên đường. Bản tin an toàn giao thông được đặt ngay giữa sân trường với những hình ảnh vi phạm mà học sinh hay mắc phải; được cập nhật hằng tuần nên có tác dụng giáo dục, tuyên truyền rất tốt.
  Thượng tá Trần Lượng, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: “Qua việc tổ chức công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú với các nhà trường thì thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa để người dân nói chung và các em học sinh nói riêng chấp hành tốt trật tự an dịch vụ bảo vệ ở quận 9 toàn giao thông trên địa bàn huyện Mộc Châu”.
  (theo Minh Phong- Báo CAND)

  Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc quán triệt tinh thần ‘an ninh chủ động’

  Quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, Cục An ninh Tây Bắc đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động tuyên truyền nhằm thành lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn.

  Thiếu tướng Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc cho biết: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Bộ Công an Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục An ninh lần thứ dich vu bao ve o quan 8 VIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, phối hợp tốt với Công an các địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục An ninh chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp liên quan, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự (ANTT), đắc lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở vùng chiến lược tỉnh Tây Bắc và phụ cận.
  Nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015, quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, Cục An ninh Tây Bắc đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động tuyên truyền nhằm thành lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn.
  Cục An ninh Tây Bắc đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, qua đó, quần chúng nhân dân đã them tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ, góp phần  củng cố cơ sở chính trị, ổn định tình hình tại địa bàn.
  Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc đã chỉ đạo, tăng cường hàng trăm lượt CBCS khắc phục mọi khó khăn, gian khổ về thời tiết, giao thông đi lại, thường xuyên có mặt tại địa bàn thôn bản, phối hợp với Công an các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang… truy tìm phát hiện đối tượng Dương Văn Mình sau nhiều năm lẩn trốn.
  Đã tham mưu cấp ủy, dich vu bao ve o quan 10 chính quyền địa phương đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường học , nhà văn hóa, tặng quà, khám chữa bệnh, hỗ trợ cây con giống cho đồng bào các địa bàn bị ảnh hưởng của tổ chức xấu.  Phối hợp các ngành liên quan vận động, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây dựng trái phép, tuyên truyền không để các đối tượng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây phức tạp tại các địa bàn.
  Kết quả, các lực lượng phát hiện đấu tranh, tấn công số đối tượng cầm đầu, cốt cán; vận động được 43 hộ với 246 người từ bỏ tổ chức xấu, về quê ổn định đời sống, sản xuất. Đồng thời, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương quản lý, rà soát phát hiện nhiều điểm có dấu hiệu bất ổn về tranh chấp khiếu kiện, mâu thuẫn, di cư tự do ..qua đó đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, giữ ổn định tình hình ngay tại cơ sở.
  Đảng bộ đã chủ trọng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy cấp trên; tổ dich vu bao ve o quan 11  chức triển khai thực hiện kiểm điểm phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nghiêm túc.
  Trong công tác sinh hoạt, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ…
  Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, CBCS, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “ CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động dich vu bao ve o quan 12 của toàn lực lượng CAND năm 2015: “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”… nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
  Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Tây Bắc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, chăm lo xây dựng các đoàn thể quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, Đoàn viên, Hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
  Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng viên và làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho CBCS; công tác quy hoạch lãnh dich vu bao ve o tan phu đạo chỉ huy và luân chuyển cán bộ để phát huy năng lực, sở trường của từng CBCS , xây dựng phong cách làm việc khoa học, sát thực tiễn …
  Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc Bộ. Đơn vị Cục vinh dự được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương chiến công hạng Nhất, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…
  Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục An ninh Tây Bắc sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục quán triệt tư tưởng “An ninh chủ động”, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình từ xa, từ cơ sở, phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ, Tổng cục An ninh chỉ dich vu bao ve o quan 9 đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định  ANTT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội các tỉnh Tây Bắc và phụ cận…
  Cán bộ, đảng viên quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt, tập trung lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở, góp phần cùng toàn lực lượng CAND đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng…
  (theo Anh Hiếu- Báo CAND)